โรงเรียนดนตรีศุภการ โรงเรียนดนตรีศุภการ

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนดนตรีศุภการ ได้ให้การศึกษาแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไปกว่า ๙๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ส่วนที่เป็นนักเรียน นักศึกษาได้นำเอาดนตรี ไปใช้พัฒนา ด้าน E.Q. และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน บางส่วนนำ ความรู้ไปศึกษาต่อในสถาบันดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บางส่วนนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับดนตรี

อำนวยการสอนโดยอาจารย์ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ

วิชาที่เปิดสอน

ทั่วไป

 • เปียโน (Piano)
 • กีต้าร์ (Guitar)
 • เบส (Bass)
 • กลอง (Drum)
 • ไวโอลิน (Violin)
 • ร้องเพลง (Vocal)*
 • รีคอร์ดเดอร์ (Recorder)*

ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน (Basic Theory)

 • การเรียบเรียงขั้นพื้นฐาน (Arranging / Composing)
 • หลักการประสานเสียง (Traditional Harmony)
 • หลักการประสานเสียงแบบพ็อพ / แจ๊ส (Pop / Jazz Harmony)
 • การฝึกโสต / ร้อง (Ear Training / Sight Singing)

Stylized Playing

 • Classical
 • Jazz
 • Rock
 • Pop
 • Blues
 • Funk
 • Latin

หาวิชาที่อยากจะเรียนไม่เจอ

ลองติดต่อมาที่โรงเรียนทางโทรศัพท์ (ระบุไว้ด้านล่าง)

ติดต่อศุภการ

ท่านสามารถติดต่อทางจดหมายได้ที่

ลองหาสถานที่จาก Google Map

โรงเรียนดนตรีศุภการ
515 ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

หรือทางโทรศัพท์ 02-668-8861-2 หรือโทรสารที่ 02-668-7256

กิจกรรม และหนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

ฤๅจะร้อนเร่าเท่าแจ๊ส / Le Jazz Hot
by ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ, กรุงเทพฯ : ร้านบราวชูการ์, 2533, ISBN 9748865967
ฤาจะอ่อนหวานปานแจ๊ส / Le Jazz Sweet
by ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ, กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2545, ISBN 9747607441
ศิลปินแจ๊สหญิงชื่อดัง / Renowned Female Jazz Artists
ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ, กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2550, ISBN 978-974-8195-18-6

ทางโรงเรียนยังมีหนังสืออย่างอื่นที่ยังไม่สามารถนำเสนอเนื่องจากข้อมูลไม่ครบ

ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจในผลงานจากหนังสือในการสนับสนุนผู้แต่ง โดยอ้างอิงถึงผู้แต่งหากท่านนำเนื้อหาบางส่วนไปใช้ในงานเขียนต่างๆ

เรีื่องทั่วไป หรีอเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนดนตรีศุภการ 515 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, 0-2668-7256, feedback: info at supagarn.ac.th

บันทึกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2537 ณ พ.ศ. 2552 โดยโรงเรียนดนตรีศุภการ

ภาพถ่าย และภาพศิลปะที่ถูกใช้ในเว็บไซต์แห่งนี้ ถูกสร้างสรรค์ และสงวนลิขสิทธิ์โดยนายโอภาส นพพรพิทักษ์ และนายจุตื นพพรพิทักษ์ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงผู้สร้างสรรค์ผลงาน